Makale Yayın Kabul Koşulları

Bilgi ve Bellek dergisine gönderilecek makalelerin modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikimle günümüz Türkiye’sinin koşul ve sorunlarına ilişkin bir konuda yazılmış ve bilimsel niteliklere sahip olması gerekir. Makalelerde yer alan dipnotların sayfa altında gösterilmesi ve tüm makale boyunca 1’den başlayacak biçimde kesintisiz numaralandırılması gerekmektedir. Ayrıca makaleye 150 sözcüğü aşmayan Türkçe ve İngilizce özetlerle Türkçe ve İngilizce 5’er anahtar sözcük eklenmesi lazımdır. Makalenin uzunluğu yazarın kendisi tarafından belirlenir; ancak gerekli görüldüğü durumlarda, yazardan makalenin kısaltılması istenebilir. Yazar dergiye gönderdiği makaleye adı ve soyadını, akademik unvanını, bağlı bulunduğu kurumun adını ve kendisiyle iletişim kurulabilmesi için iletişim bilgilerini de ekler. Dergiye gönderilen yazıların dergide yer alıp almayacağına ilişkin bilgi en geç altı ay içinde yazara bildirilir. Dergide yer alması uygun bulunmayan yazılar yazarlarına iade edilmez. Hakem kurulunun görüşleri doğrultusunda yazardan, belirli bir süre içinde makale üzerinde düzeltme yapması istenebilir.