Merkez Hakkında

Kadro

Kurucu Müdür
Prof. Dr. Toktamış ATEŞ

Müdür
Doç. Dr. L. Hilal AKGÜL

Doç. Dr. Namık Sinan TURAN (İstanbul Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Efkan CANŞEN
Aylin KILIÇ, MA

İçerik Uygulama Koordinatörü
Tuba Kılıç GÖNEN