Bilgi ve Bellek Hakkında

Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yılda iki kez yayımlanan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında bulunan hakemli bir dergidir. Dergide modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikimle günümüz Türkiye’sinin koşul ve sorunlarına ilişkin konuları ele alan makalelere yer verilir. Bu bakımdan dergide tarih disipliniyle birlikte, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, sosyoloji ve iletişim gibi disiplinleri de içeren bilimsel nitelikli yazılar yer alır. Derginin yayın dili Türkçedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları