haritaİstanbul Bilgi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, modern Türkiye’yi ortaya çıkartan tarihsel birikime ilişkin akademik bilgi üretmek ve üretilmiş akademik bilgiyi çeşitli yollardan paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Merkez bu amaçla, asıl olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarında HTR 111 ve HTR 112 (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2) derslerini verme görevini yüklenmiştir. Merkez bünyesinde, yakın dönem Türkiye tarihini özelleştirilmiş konular çerçevesinde ele alan, seçmeli dersler de yine HTR koduyla öğrencilere sunulmaktadır. Merkez bu derslerin yanı sıra, konferans, panel, seminer, film gösterimi ve dinleti gibi etkinliklerle de İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ve ilgili çevrelere ulaşmaktadır.

"İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucularından ve aynı zamanda Merkezimizin kurucusu ve ilk müdürü Prof. Dr. Toktamış Ateş'i saygıyla anıyoruz."